Driftstörningar ?

  
Innehållstyp
  
  
  
  
  
Berörd tjänst
  
Berörd verksamhet
  
Berört område
  
Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
  
  
Redigera
  
Beskrivning:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Problem med att se provsvar IT-MTNejRS2609993Driftstörning2019-11-22 12:00 Internt
Just nu är det problem med att se provsvar i Pasis.<br />Man får felmeddelande om att förbindelse med central-lab saknas.<br /><br />Felsökning pågår.
9954Problem med att se provsvar 2019-11-22 12:072019-11-22 16:34Nej2019-11-25 10:00AllaPASiS, Melior, Paraplyportalen, PatientliggarenAllaFelsökning pågår
Problem med EDI-remisser från MeliorIT-MTNejRS2609769Driftstörning2019-11-22 12:55 Internt
Just nu är det svårt att skicka edi-remisser från Melior.<br /><br />Orsaken beror på problem i Regionala tjänsteplattformen.<br /><br />Man arbetar med åtgärder för att lösa problemet.
9955Problem med EDI-remisser från Melior2019-11-22 13:042019-11-22 15:122019-11-22 13:47NejAllaMelior, Se beskrivningAllaÅtgärdat
Problem med den Regionala TjänsteplattformenIT-MTNejRS2608846Driftstörning2019-11-21 10:00 Internt
Det är problem i den Regionala Tjänsteplattformen.<br /><br />Följande tjänster är tillfälligt stängda:<br />- Befolkningsregistret<br />- SMS tjänsten<br /><br />Detta orsakar problem för vissa applikationer med hämta uppgifter ifrån Befolkningsregistret.<br /><br />I nuläget har vi rapporter om följande system/applikationer:<br />Pasis<br />Orbit<br />Sectra RIS<br />Comprima Scanning<br />Rex<br /><br />Man arbetar med åtgärder för att lösa problemet.
9948Problem med den Regionala Tjänsteplattformen2019-11-21 10:072019-11-21 14:522019-11-21 14:52NejAllaSe beskrivning, Sectra RIS, Comprima Scanning, PASiS, Orbit 5AllaÅtgärdat
Problem med E-recept gällande Melior och ObstetrixIT-MTNejRS2608769Driftstörning2019-11-21 09:10 Internt
Just nu är det problem med e-recept gällande Melior och Obstetrix.<br /><br />Reservrutiner med pappersrecept gäller.<br /><br />Man arbetar med åtgärder för att lösa problemet.
9946Problem med E-recept gällande Melior och Obstetrix2019-11-21 09:122019-11-21 14:522019-11-21 14:52NejAllaMelior, Obstetrix RG, e-receptAllaÅtgärdat
Fördröjda provsvar, Allmänkemi, TrelleborgLabmedicinNejDriftstörning2019-11-21 09:00 Internt
Klinisk kemi Trelelborg: venos_blodgas,CRP analyseras medpatientnära metod<br />Akuta prover skickas med taxi för analys i Malmö. Rutinprov analyseras under dagen.<br /><br />Kontaktuppgifter (e-post)* :camilla.levin@skane.se
9944Fördröjda provsvar, Allmänkemi, Trelleborg2019-11-20 10:112019-11-21 13:562019-11-21 13:56NejTrelleborgAllaÅtergång till normalläge
Driftstörning - MedspeechIT-MTNejRS2608870Driftstörning2019-11-21 10:00 Internt
Just nu är det problem i Medspeech.<br />Det går inte att diktera då programmet hänger sig och ger timeout.<br /><br />Felsökning pågår.
9947Driftstörning - Medspeech2019-11-21 09:592019-11-21 10:302019-11-21 10:30NejAllaMedSpeechAllaÅtgärdat
Felsökning VDI-miljönIT-MTNej2019-11-15 17:00Driftstörning2019-11-11 07:00 Internt
Baserat på inrapporterade problem om segheter i VDI-miljön har ett utökat felsökningsarbete inletts. I samband med detta arbete kommer tekniker att besöka utvalda klinker under vecka 46. <br /><br />Samtidigt pågår ytterligare felsökning av olika delar i tjänsten med syfte att åtgärda problemen fortast möjligt.<br /><br />Uppdateringar kring ärendet kommer att ske löpande.
9913Felsökning VDI-miljön2019-11-08 14:272019-11-08 14:27NejAllaVDI Virtuell arbetsplatsExterna vårdgivareUtredning pågår

Planerade åtgärder ?

  
  
Innehållstyp
  
  
  
  
  
Berörd tjänst
  
Berörd verksamhet
  
Berört område
  
Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
  
Redigera
  
Beskrivning:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Brandlarmsprov - Pålsjö PsykPlanerad åtgärdRegionserviceNej2019-06-24 16:0013382522019-06-24 08:00 Internt
Brandlarmsprov Pålsjö. Avd 26, Avd 57, Rättpsyksmottagningen och Psykos mottagningen. Larmdon och branddörrar.
9515Brandlarmsprov - Pålsjö Psyk2019-02-05 11:182019-02-05 11:18NejHelsingborgBrandlarmAllaPlanerat
Uppdatering av UtbildningsportalenPlanerad åtgärdIT-MTNej2019-11-20 18:0015990012019-11-20 14:00 Internt
Onsdag den 20 november kommer Utbildningsportalen  uppgraderas till ny version. <br /> <br /> Arbetet innebär störningar i Utbildningsportalen mellan kl. 14.00-18.00.<br /> <br />Kontaktpersoner:<br />Teresa Roslund, Verksamhetsansvarig<br />Amira Priganica, Systemansvarig<br />
9929Uppdatering av Utbildningsportalen2019-11-15 08:502019-11-21 12:182019-11-21 12:18NejAllaSe beskrivningAllaGenomförd
Uppgradering Sesam 2Planerad åtgärdIT-MTNej2019-11-21 20:0015959872019-11-21 18:00 Internt
Torsdagen den 21/11 uppgraderas Sesam 2. <br />Uppgraderingen påbörjas kl 18.00 och beräknas vara klar kl 20.00.<br />Under denna tid är det driftstopp.<br />Arbetet utförs av Visma och Tieto.<br />Berörda: Alla som använder sig av Sesam 2.<br /><br />Kontaktpersoner:<br /><br />Region Skåne:<br />Willie Luu – Systemansvarig<br />Conny Kronholm - Releaseskoordinator<br /><br />Visma:<br />Shawn Cordeiro<br /><br />Tieto:<br />Ahmad Hadid – Releasekoordinator<br />Linda Rosenberg DB-tekniker<br />
9917Uppgradering Sesam 22019-11-12 09:352019-11-12 09:35NejSesamHabilitering och HjälpmedelPlanerat
Servicefönster Identifieringstjänst SITHSPlanerad åtgärdIT-MTNej2019-11-21 00:00Inera-ärende2019-11-21 21:30 Internt
Under utbytet kommer åtkomst till databas inte vara möjlig vilket innebär att SITHS-Admin och SITHS självadministration inte kommer att fungera den här tiden.
9949Servicefönster Identifieringstjänst SITHS2019-11-21 10:132019-11-22 14:102019-11-22 14:10NejAllaSe beskrivningAllaGenomförd
Omstart av lagringsenheterPlanerad åtgärdIT-MTNej2019-11-22 05:0015958672019-11-22 03:00 Internt
Mellan 03:00-05:00 kommer vi göra rullande omstart på 6st lagringsenheter. <br /><br />Detta är kopplat till den koduppgradering som sker tidigare på torsdagen. <br /> <br />Varje omstart tar 10-15 minuter, vilket betyder att kommer du inte in på en specifik katalog så bör den komma igång igen efter 15 minuter.<br /> <br />Detta innebär att även att samtliga RSid och G-konton kommer påverkas då man inte kommer åt skrivbordet eller sina hemkataloger.<br /> <br />Är man inloggad före 03:00 så blir man ej utloggad men skrivbordet och hemkatalogen kommer att bli otillgängligt under servicefönstret.  Man kan starta applikationer genom att söka via start-menyn på datorn.<br /> <br />Kvarstår problem efter servicefönstrets slut så starta om datorn innan ni kontaktar servicedesk. <br /> <br />Se nedan för komplett lista över påverkade shares:<br />\\RSFS076\Ibase$<br />\\RSFS076\Comprima_Skanning$<br />\\RSFS076\comprima<br />\\RSFS076\LIMS$<br />\\RSFS078\backupsql$<br />\\RSFS078\SpecKemLU$<br />\\RSFS083\Hem6$<br />\\RSFS083\Hem7$<br />\\RSFS084\Hem8$<br />\\RSFS084\Hem9$<br />\\RSFS086\Gem1<br />\\RSFS086\Gem2<br />\\RSFS086\Gem3<br />\\RSFS086\GemSUS2$<br />\\RSFS086\GemSUS$<br />\\rsfs086\GEMRSSjukhusNO$<br />\\RSFS086\GemUMAS$<br />\\RSFS086\GemUSIL$<br />\\RSFS086\GemRSIT$<br />\\rsfs086\GEMPRIV$<br />\\RSFS115\StorageFouData01$<br />\\RSFS115\StorageFouData02$<br />\\RSFS115\SCADA$<br />\\RSFS115\SCADA2$<br />\\RSFS116\Pharydoc_GIA$<br />\\RSFS116\BKViewer_Malmo$<br />\\RSFS116\Public360$<br />\\RSFS116\BACKUPSQL$<br />\\RSFS116\ITA_Lund$<br />\\RSFS116\mas_rtg_backup01<br />\\RSFS124\tietowsimage$<br />\\RSFS124\Tieto_Katalog_Loggar$<br />\\RSFS127\wwLabStatistik$<br />\\RSFS127\ePaket$<br />\\RSFS127\Configmgrbios$<br />\\RSFS127\Neurofyslagring$<br />\\RSFS127\Cytometrilab_malmo$<br />\\RSFS127\Intrustloggar$<br />\\RSFS127\Configmgrpkgshare$<br />\\RSFS127\Epicentrum_skane$<br />\\RSFS127\Nervus1<br />\\RSFS127\ForsknBilder_Malmo_Hud$<br />\\RSFS127\GemST$<br />\\RSFS128\Melior$<br />\\RSFS128\BackupSQL$<br />\\RSFS149\LCH_Projektet$<br />\\RSFS149\CP_Datafiler$<br />\\RSFS149\Cognos$<br />\\RSFS151\MeliorLastTestarkiv<br />\\RSFS151\Lync2013Share$<br />\\RSFS151\Taligenkanning$<br />\\RSFS151\eKlient_Distribution$<br />\\RSFS077\BackupSQL$<br />\\RSFS080\Hem0$<br />\\RSFS080\Hem1$<br />\\RSFS080\Mikrobiologen$<br />\\RSFS081\Hem2$<br />\\RSFS081\Hem3$<br />\\RSFS082\Hem4$<br />\\RSFS082\Hem5$<br />\\RSFS085\Gem0<br />\\RSFS088\PROG0$<br />\\RSFS088\RSSELECT$<br />\\RSFS099\BackupSQL$<br />\\RSFS107\GemSund$<br />\\RSFS107\GEMPSYK$<br />\\RSFS107\AMM$<br />\\RSFS107\RadFys<br />\\RSFS107\Nucletron<br />\\RSFS107\ICCA$<br />\\RSFS107\ERG$<br />\\RSFS127\wwLabStatistik$<br />\\RSFS127\ePaket$<br />\\RSFS127\Configmgrbios$<br />\\RSFS127\Neurofyslagring$<br />\\RSFS127\Cytometrilab_malmo$<br />\\RSFS127\Intrustloggar$<br />\\RSFS127\Configmgrpkgshare$<br />\\RSFS127\Epicentrum_skane$<br />\\RSFS127\Nervus1<br />\\RSFS127\ForsknBilder_Malmo_Hud$<br />\\RSFS127\GemST$<br />\\RSFS130\backupSQL$<br />\\RSFS152\Doremi$<br />\\RSFS201\LimsRS$<br />\\RSFS201\LimsRSTest$<br />\\RSFS201\Dataanalys_Registercentrum$<br />\\RSFS201\Public360_archive_tst$"<br />\\RSFS201\Public360_docprod_tst$<br />\\RSFS201\Public360_users_tst$<br />\\RSFS201\Patgen$<br />\\RSFS201\AmmImmMi$<br />\\RSFS201\kemi2$<br />\\RSFS201\limsrslab4test$<br />\\RSFS202\Public360_archive_prd$<br />\\RSFS202\Public360_docprod_prd$<br />\\RSFS202\Public360_users_prd$<br />\\RSFS202\Avd_FoU_SUS$<br />\\RSFS202\StorageFouData03$<br />\\RSFS202\StorageFouData04$<br />
9937Omstart av lagringsenheter2019-11-18 08:092019-11-22 14:122019-11-22 14:12NejAllaSe beskrivningAllaGenomförd
Servicefönster Microsoft Identity ManagerPlanerad åtgärdIT-MTNej2019-11-29 23:0016020752019-11-25 08:00 Internt
Tid:<br />Måndag 25 november kl 08:00  till och med fredag den 29 november kl 23:00.<br /> <br />Miljö:<br />Uppgradering i befintlig metakatalog kommer att genomföras<br /> <br />Påverkan:<br />Är ett förberedande arbete inför kommande planerad release. Arbetet innebär att Synktiderna kommer att variera, (allt från 15 min till uppskattningsvis ett par timmar)<br />innan ändringar i Skånekatalogen, synkas till anslutna system. <br /> <br />Separat driftinfo kommer senare angående kommande planerad release. <br />
9939Servicefönster Microsoft Identity Manager2019-11-19 07:292019-11-19 07:29NejAllaSe beskrivningAllaPlanerat
Årsuppdatering ifrån MicrosoftPlanerad åtgärdIT-MTNej2020-02-26 09:0016023832019-11-26 12:00 Internt
En större uppdateringar kommer att installeras på alla eKlient Windows 10. Användaren kan själva bestämma när uppdatering skall installeras med möjlighet till schemaläggning. <br /> <br />Uppdatering beräknas ta ca 1 h att installera.<br /><br />Tidigare uppmärksammade problem är numera åtgärdade<br />
9940Årsuppdatering ifrån Microsoft2019-11-19 10:132019-11-19 10:13NejAllaSe beskrivningAllaPlanerat
Servicefönster FödelseanmälanPlanerad åtgärdIT-MTNej2019-11-26 21:00Inera-ärende2019-11-26 17:00 Internt
På grund av tekniskt underhåll hos Skatteverket kommer det att bli störningar i Födelseanmälan.<br /><br />Medan driftavbrottet pågår returneras Tekniska fel. Anmälan kan skickas om efter avbrottets slut.<br />
9950Servicefönster Födelseanmälan2019-11-21 10:142019-11-21 10:14NejAllaSe beskrivningAllaPlanerat
Servicefönster Nationell patientöversikt Planerad åtgärdIT-MTNej2019-11-28 10:00Inera-ärende2019-11-28 08:00 Internt
Ny release av NPÖ. Under servicefönstret kommer kortare driftsavbrott att uppstå. Prova då att logga in igen.
9945Servicefönster Nationell patientöversikt 2019-11-21 08:062019-11-21 08:06NejAllaSe beskrivningAllaPlanerat
Servicefönster SkånekatalogenPlanerad åtgärdIT-MTNej2019-11-28 19:0016035842019-11-28 17:00 Internt
AdminLEWA, katalogadministratörer kan inte införa förändringar i Skånekatalogen under uppgraderingen. <br /><br />Störningar beräknas pågå under hela servicefönstret. <br /><br />Inga övriga konsekvenser.<br />
9941Servicefönster Skånekatalogen2019-11-19 10:442019-11-19 10:44NejAllaSkånekatalogenAllaPlanerat
Servicefönster Microsoft Identity ManagerPlanerad åtgärdIT-MTNej2019-12-01 23:0016074192019-11-29 17:00 Internt
Driftsättning av IAM - HR 2.0 i metakatalog genomförs.<br /> <br />Påverkan:<br />Inga nya förekomster kan skapas i Skånekatalogen under servicefönstret. Inga förändringar kommer att synkas till anslutna system.
9952Servicefönster Microsoft Identity Manager2019-11-22 10:412019-11-22 10:41NejAllaSkånekatalogen, HSA KatalogenAllaPlanerat
Servicefönster SkånekatalogenPlanerad åtgärdIT-MTNej2019-12-01 00:0016075662019-11-29 17:00 Internt
En koppling mellan HR och Skånekatalogen ska införas. Detta innebär att en ny version av LEWA (Skånekatalogen) kommer att publiceras med ny funktionalitet.<br /> <br />Påverkan:<br />Skånekatalogens hemsida ”AdminLEWA”  kommer inte vara tillgänglig under uppgraderingen. Hemsidan ”LäsLEWA” kommer att vara tillgänglig som vanligt. System som hämtar information från Skånekatalogen, kommer inte att kunna hämta information under delar av service fönstret. Detta kan ev. orsaka störningar i andra system.
9953Servicefönster Skånekatalogen2019-11-22 11:312019-11-22 11:31NejAllaSkånekatalogenAllaPlanerat
Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 12/12Planerad åtgärdIT-MTNej2019-12-13 03:001377248 2019-12-12 23:00 Internt
<br />Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 12/12<br />Arbetet pågår tills samtliga av Region Skånes servrar har genomgått underhåll.  <br /><br />Melior kommer att vara tillgängligt under servicefönstret. Eventuellt kan det förekomma kortare perioder med längre svarstider.     <br /><br /><br />Övriga system och applikationer kommer att drabbas av ett kortare avbrott när servrarna måste startas om.
9607Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 12/122019-03-19 14:512019-03-19 14:51NejAllaAllaPlanerat

Problemutredningar ?

Innehållstyp
  
  
  
  
  
Berörd tjänst
  
Berörd verksamhet
  
Berört område
  
Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
  
  
Redigera
  
Beskrivning:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Det finns inga objekt att visa i den här vyn av listan Händelse.