Driftstörningar ?

  
Innehållstyp
  
  
  
  
  
Berörd tjänst
  
Berörd verksamhet
  
Berört område
  
Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
  
  
Redigera
  
Beskrivning:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Driftstörning Åtkomst IT-miljönIT-MTNejRS2337208Driftstörning2018-11-19 11:00 Internt
Större störning har inträffat som berör Sectra, Skrivarserver, Melior (segheter) och ominstallation av datorer samt utskjut av applikationer till datorer.<br /><br />Stor incident eskaleras och problemen felsöks med högsta möjliga prioritet.<br />
9383Driftstörning Åtkomst IT-miljön2018-11-19 11:502018-11-19 13:48JaAllaSectra RIS, Melior, Se beskrivningAllaFelsökning pågår
Fördröjda provsvar endokrinologi HelsingborgLabmedicinNejDriftstörning2018-11-02 09:00 Internt
Risk för fördröjda provsvar från Klinisk kemi. Akuta prover analyseras övriga fördröjs, Allmänkemi,Endokrinologi,Läkemedel. <br /><br />Kontaktuppgifter: Mika.Arleklo@skane.se<br />
9344Fördröjda provsvar endokrinologi Helsingborg2018-11-02 09:452018-11-19 11:232018-11-19 11:23NejHelsingborgAllaÅtergång till normalläge
Serviceportalen åtkomstproblemIT-MTNejRS2336927Driftstörning2018-11-19 10:00 Internt
Fel i serviceportalen har rapporterats. Man kommer in men sidan laddar extremt långsamt och om man försöker komma åt tjänster står sidan endast och laddar.<br /><br />Felanmält till leverantören som felsöker just nu.
9382Serviceportalen åtkomstproblem2018-11-19 09:432018-11-19 10:112018-11-19 10:11NejAllaServiceportalenAllaFelet är åtgärdat
Fördröjda provsvar endokrinologi TrelleborgLabmedicinNejDriftstörning2018-11-09 16:00 Internt
Risk för fördröjda provsvar från Klinisk kemi. Akuta prover analyseras övriga fördröjs, allmänkemi, Endokrinologi, Läkemedel.<br /><br />Immunokemi analyser där TNT ingår analyseras i dagsläget på halvfart. Detta medför förlängda svarstider på även akuta prover.<br /><br />Kontaktuppgifter: Camilla.Levin@skane.se
9357Fördröjda provsvar endokrinologi Trelleborg2018-11-09 15:042018-11-16 11:06NejTrelleborgAllaFelsökning pågår
Driftstörning BefolkningsregisterIT-MTNejRS2333117Driftstörning2018-11-14 09:00 Internt
Just nu så går det ej att lägga upp nya personer i Skånekatalogen. Detta efter ett arbete med befolkningsregistret.<br /><br />Applikationer som har bekräftats vara berörda änsålänge är Sesam, T4, Skånekatalogen och Tandvårdsfönster.<br /><br />!!OBS!! Om man misstänker att en applikation man arbetar i har problem med koppling till Befolkningsregistret bör man ringa in till 30 000 och anmäla detta.<br /><br />Felsökning pågår.
9374Driftstörning Befolkningsregister2018-11-14 08:362018-11-15 14:26Nej2018-11-16 10:30AllaSkånekatalogenAllaÅtgärdat
Fel i Urisys 1100LabmedicinNejDriftstörning2018-10-29 11:45 Internt
Risk för falskt negativa svar från Urisys 1100 instrument i kombination med urintestremsa Combur 10. Ett fel på Urisys 1100-instrumentet i kombination med testremsorna Combur 10 kan ge falskt negativa resultat på ketoner, leukocyter, erytrocyter, protein och nitrit på grund av ändrade detektionsgränser. Combur 10 testremsan skall avläsas manuellt.<br /><br />Läs mer: <br />https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/fel-i-urisys-1100-i-kombination-med-urintestremsa-combur/<br /><br /><br />
9337Fel i Urisys 11002018-10-29 11:502018-11-06 08:33NejAllaAllaFelsökning pågår

Planerade åtgärder ?

  
  
Innehållstyp
  
  
  
  
  
Berörd tjänst
  
Berörd verksamhet
  
Berört område
  
Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
  
Redigera
  
Beskrivning:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Avloppsarbete Hässleholm Planerad åtgärdRegionserviceNej2018-12-14 16:0012524102018-11-05 08:00 Internt
Vi kommer att hålla på med avloppsarbeten i byggnad 09,10,39,Ambulansvägen 6-14 & Esplanadgatan 11, vi relinar och fräser avloppsledningar i dessa fastigheter, det kan förekomma avloppslukt i fastigheten och med detta<br /><br />Vid frågor kontakta Lars M Johansson<br /><br />Telefonnummer: 08-57883763<br />Epostadress: lars.m.johansson@skane.se<br />
9349Avloppsarbete Hässleholm 2018-11-06 12:512018-11-06 12:51NejHässleholmAllaPlanerat
Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 15/11Planerad åtgärdIT-MTNej2018-11-16 03:0011416292018-11-15 23:00 Internt
Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 15/11<br />Arbetet pågår tills samtliga av Region Skånes servrar har genomgått underhåll.  <br /><br />Melior kommer att vara tillgängligt under servicefönstret. Eventuellt kan det förekomma kortare perioder med längre svarstider.     <br /><br /><br />Övriga system och applikationer kommer att drabbas av ett kortare avbrott när servrarna måste startas om.
9161Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 15/112018-06-04 14:172018-11-19 09:452018-11-19 09:45NejAllaAllaGenomförd
Servicefönster Identifieringstjänst SITHSPlanerad åtgärdIT-MTNej2018-11-18 06:00Inera-arbete2018-11-18 00:00 Internt
Anledning:<br />Siths servicefönster - berör endast PUK-brev beställning.<br /><br />Innehåll:<br />Under Söndagen den 18/11 mellan 00:00 - 06:00 kommer det att genomföras en teknisk uppgradering av PUK-brev tjänsten.<br /><br />Under denna tid kan det upplevas problem med att beställa PUK-brev i SITHS-Admin.<br /><br />Endast PUK-brev tjänsten berörs. All annan administrering och användning av SITHS-kort kommer fungera som vanligt.<br /><br /><br />Nationell påverkan.
9362Servicefönster Identifieringstjänst SITHS2018-11-12 07:042018-11-12 07:04NejAllaSe beskrivningAllaPlanerat
Servicefönster PascalPlanerad åtgärdIT-MTNej2018-11-18 23:00inera-arbete2018-11-18 20:00 Internt
Anledning:<br />Driftsättning av Pascal release 2.2<br /><br />Innehåll:<br />Under servicefönstret kommer Pascal inte vara tillgänglig. För innehåll se inera.se/Pascal.<br />
9363Servicefönster Pascal2018-11-12 07:082018-11-12 07:08NejAllaPascalAllaPlanerat
Servicefönster Katalogtjänst HSA.Planerad åtgärdIT-MTNej2018-11-19 21:30Inera ärende2018-11-19 18:00 Internt
Ordinarie underhållsarbete på HSA infrastruktur - Patchning av Ben 2.<br /><br />Arbetet omfattar uppdateringar av programvaror på operativsystemsnivå. Tillfälliga, kortvariga, störningar kan förekomma på användargränssnitten (Sök i HSA, HSA Admin och Kontrollkörningar).<br /><br />Undvik större redigeringsarbeten i HSA Admin under perioden då det kan hända att man loggas ut ur systemet och därefter måste logga in på nytt.
9366Servicefönster Katalogtjänst HSA.2018-11-12 15:332018-11-12 15:33NejAllaHSA KatalogenAllaPlanerat
Telefoni - Xpressions, Tekla, samtalsinspelning m mPlanerad åtgärdIT-MTNej2018-11-21 02:0013523872018-11-20 22:00 Internt
Telefoni - Röstbrevlåda, Tekla, samtalsinspelning - Planerat<br /><br />Xpressions (röstbrevlåda) ca 22:00 – 22:30: Det går ej att administrera, lyssna, tala in röstmeddelande.<br /><br />Samtalsinspelning ca 22:30-23:00: de som har samtalsinspelning som option kan ej lyssna av eller spela in samtal under tiden för omstarten.<br /><br />Hänvisningar ca 23:00-23:30 : talad hänvisning fungerar ej, det går ej heller att lägga till/ta bort hänvisningar under omstarten.<br /><br />Automatisk telefonist ca 23:30-24:00: fungerar ej under omstarten.<br /><br />Beställningsportalen ca 24:00-00:30: går ej att lägga beställningar i beställningsportalen.
9365Telefoni - Xpressions, Tekla, samtalsinspelning m m2018-11-12 15:302018-11-12 15:30NejAllaTelefoniAllaPlanerat
Uppdatering av certifikat på Citrix (VDI) servrar Planerad åtgärdIT-MTNej2018-11-20 23:001353875 2018-11-20 22:00 Internt
Den 20:e november klockan 22:00-23:00 kommer certifikaten att uppdateras på Citrixservrarna för VDI tjänsten.<br /><br />Servicefönstret medför ingen påverkan för användarna utan tjänsten kommer fungera som vanligt under arbetet.
9377Uppdatering av certifikat på Citrix (VDI) servrar 2018-11-15 15:032018-11-15 15:03NejAllaCitrix, VDI Virtuell arbetsplatsAllaPlanerat
Servicefönster SkånekatalogenPlanerad åtgärdIT-MTNej2018-11-22 19:0013526282018-11-22 17:00 Internt
Miljö:<br />Uppgradering av tjänster och applikationer inom Skånekatalogens tjänsteportfölj.<br /> <br />Påverkan:<br />AdminLEWA, katalogadministratörer bör undvika uppdateringar i Skånekatalogen under uppgraderingen. Störningar beräknas pågå under hela servicefönstret. Inga övriga konsekvenser.<br />
9371Servicefönster Skånekatalogen2018-11-13 15:452018-11-13 15:45NejAllaSe beskrivning, SkånekatalogenAllaPlanerat
BrandlarmsprovPlanerad åtgärdRegionserviceNej2018-11-26 12:0012627592018-11-26 08:00 Internt
Brandlarmsprov BY 12, 26, 25, 18<br /><br />Kontaktperson: Lars Nilsson, lars.m.nilsson@skane.se <br />
9379Brandlarmsprov2018-11-16 14:232018-11-16 14:23NejYstadAllaPlanerat
BrandlarmsprovPlanerad åtgärdRegionserviceNej2018-11-27 14:0012627662018-11-27 09:30 Internt
Brandlarmsprov BY 14, 15, 16, 02, 03, 04<br /><br />Kontaktperson: Lars Nilsson, lars.m.nilsson@skane.se<br />Telefonnummer: 0411558469
9380Brandlarmsprov2018-11-16 14:262018-11-16 14:26NejYstadAllaPlanerat
Brandlarmsprov Planerad åtgärdRegionserviceNej2018-11-28 12:0012627682018-11-28 09:30 Internt
Brandlarmsprov BY 17, 42, 13<br /><br />Kontaktperson: Lars Nilsson, lars.m.nilsson@skane.se<br />Telefonnummer: 0411-558469
9381Brandlarmsprov 2018-11-16 14:332018-11-16 14:33NejYstadAllaPlanerat
Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 13/12Planerad åtgärdIT-MTNej2018-12-14 03:0011416292018-12-13 23:00 Internt
Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 13/12<br />Arbetet pågår tills samtliga av Region Skånes servrar har genomgått underhåll.  <br /><br />Melior kommer att vara tillgängligt under servicefönstret. Eventuellt kan det förekomma kortare perioder med längre svarstider.     <br /><br /><br />Övriga system och applikationer kommer att drabbas av ett kortare avbrott när servrarna måste startas om.
9162Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 13/122018-06-04 14:182018-06-04 14:18NejAllaAllaPlanerat

Problemutredningar ?

Innehållstyp
  
  
  
  
  
Berörd tjänst
  
Berörd verksamhet
  
Berört område
  
Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
  
  
Redigera
  
Beskrivning:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
IT-MTNejRS2325939Problemutredning2018-11-01 08:00 Internt
Under veckan har användare av VDI rapporterat att vid inloggning på själva skrivbordet möts man sporadiskt av följande felmeddelande:<br /><br />"Det gick inte att låsa upp systemet. En certifikatutfärdare som inte är betrodd upptäcktes......"<br /><br />Ofta om man väntar en kort stund kommer man in. <br />Man kan även som workaround logga in med RS-ID och tillhörande lösenord. Som extern vårdgivare har man inte alltid detta lösenordet till hands och kan behöva ringa in till 30 000 för att få tilldelat ett nytt.<br /><br />För att ändra inloggningsmetod från kort till RSID väljer man "andra autentiseringsuppgifter" vid steget då man vanligtvis skriver in PIN och får upp felmeddelandet.
9342VDI sporadiska åtkomstproblemVDI sporadiska åtkomstproblem2018-11-01 07:572018-11-12 15:20NejAllaVDI Virtuell arbetsplatsExterna vårdgivareUtredning pågår