Driftstörningar ?

  
Innehållstyp
  
  
  
  
  
Berörd tjänst
  
Berörd verksamhet
  
Berört område
  
Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
  
  
Redigera
  
Beskrivning:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Inloggningsproblem och generella segheterIT-MTNejRS2214887 Driftstörning2018-05-18 12:00 Internt
Det är just nu problem med inloggning till datorer för en del användare, de användare som är inne på sina datorer upplever istället felet som att alla system är väldigt eller extremt sega att jobba i.<br /><br />Felsökning pågår.
9136Inloggningsproblem och generella segheter2018-05-18 11:402018-05-18 16:47Nej2018-05-21 12:00AllaSe beskrivningAllaFelet är åtgärdat

Planerade åtgärder ?

  
  
Innehållstyp
  
  
  
  
  
Berörd tjänst
  
Berörd verksamhet
  
Berört område
  
Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
  
Redigera
  
Beskrivning:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Servicefönster Tjänsteportalen PROD 2017-05-03Planerad åtgärdIT-MTNej2017-05-03 08:309403912017-05-03 07:30 Internt
Med anledning av kommande servicefönster i Tjänsteportal PROD vill vi informera om att servicearbete kommer äga rum onsdagen den 3/5 – 2017 mellan kl 07:30 och kl 08:30. Under denna tid kommer tillgången till Tjänsteportal PROD vara begränsad.<br /><br />I arbetet ingår installation av OS-uppdateringar från Microsoft på samtliga servrar. En generell översyn av servermiljön kommer att utföras.<br /><br />Påverkade System:<br /><br />Befolkningsregister<br />Patientliggaren<br />Paraplyportalen<br />Samtycke<br />Quality Management System (QMS)<br />Rehabgaranti GSF<br />
8706Servicefönster Tjänsteportalen PROD 2017-05-032017-01-17 15:052017-05-03 08:17NejAllaAllaPlanerat
Sprinklerförsörjningsprojekt Kulvert SUS LundPlanerad åtgärdRegionserviceNej2018-06-23 00:002018-03-23 09:00 Internt
E3 av sprinklerförsörjningsprojektet är nu igång.<br />Detta kan medföra buller, minskad framkomlighet, tillfälliga avspärrningar mm. i kulvertsystemet.<br />Kulverten är från v 10 och ca 3 mån framåt en byggarbetsplats.<br />Lunds Värme Sanitet och Power Heat som fått uppdraget att utföra sprinklerförsörjningen ska i möjliga mån hålla fri väg för gods och patienttransporter.<br /><br />Var aktsam vid transport i kulverten och visa hänsyn. Kör sakta förbi arbetsplatsen. Undvik placera vagnar och annat material i kulverten som minskar framkomligheten och håll utrymningsvägarna fria.<br /><br />Kontaktperson<br />Henrik C Andersson Regionfastigheter<br />Martin Pramhed Regionfastigheter<br />
9066Sprinklerförsörjningsprojekt Kulvert SUS Lund2018-03-23 08:342018-04-25 11:37NejLundAllaPlanerat
Server RSTICKET migreras till ny serverplattformPlanerad åtgärdIT-MTNej2018-05-21 00:0012242302018-05-20 20:00 Internt
Ett migreringsarbete kommer att genomföras som berör www.skane.se. Den påverkan migreringen får är att<br />nämndsprotokoll inte kommer att kunna laddas ner under den tid arbetet genomförs.<br /><br />Om problem uppstår, kontakta ServiceDesk, tfn (077-67) 30 000.<br /><br />Kontaktpersoner:<br />Peter Åkerström, Releasekoordinator RS<br />Stefan Lund, Systemansvarig Kommunikation<br />
9125Server RSTICKET migreras till ny serverplattform2018-05-11 11:542018-05-21 09:502018-05-21 09:49NejAllaSkane.seAllaGenomförd
RSVPN, publ gästnätverk, 20 sek avbrottPlanerad åtgärdIT-MTNej2018-05-21 04:0012281102018-05-21 00:00 Internt
Telia servicefönster, omrouting, avbrott RS Datanet i 20 sekunder. Arbetet påverkar:<br /><br />DNI-52498 (Knutpunkten) (Södra Förstadsgatan 101, Malmö), primär förbindelse. Redundans via sekundär DNI-52599. <br /><br />Kan påverka RSVPN med kort dipp. Gäller även access ut via internet samt det publika gästnätverket.<br /><br /><br />
9127RSVPN, publ gästnätverk, 20 sek avbrott2018-05-15 13:072018-05-15 13:07NejAllaRSVPN, NätverkAllaPlanerat
Uppgradering Citrix ReceiverPlanerad åtgärdIT-MTNej2018-05-22 12:001098987 2018-05-22 09:00 Internt
Tisdagen den 22/5 kommer Citrix receiver att uppgraderas. <br />Utskjutet påbörjas kl 09.00.<br />Arbetet utförs Tieto.<br /> <br />Berörda: Alla som använder Citrix receiver som inte redan uppgraderats (FTV, Aria).<br /> <br />Användarna kommer uppmanas att starta om datorn efter uppgraderingen.<br /> <br />Vid problem vänligen kontakta servicedesk på 30 000<br /> <br />Kontaktpersoner:<br /> <br />Region Skåne:<br />Niklas Mattsson - Leveransansvarig<br />Conny Kronholm - Releasekoordinator<br /> <br />Tieto:<br />Malik Said – Releasekoordinator<br />
9128Uppgradering Citrix Receiver2018-05-16 08:232018-05-16 08:23NejCitrixPlanerat
Uppgradering av ObstetrixPlanerad åtgärdIT-MTNej2018-05-23 21:001180594 2018-05-23 18:00 Internt
Onsdagen den 23/5 kl 18:00 uppgraderas Obstetrix. Den nya installationen innefattar en bugrättning av ultraljudsmodulen.  <br />Obstetrix kommer vara tillgängligt under hela uppgraderingen dock behöver Obstetrix vara avstängt på datorn för att kunna installeras. <br />Samtliga datorer behöver vara igång för att Obstetrix ska kunna installeras.<br /><br />Vid problem som inte kan lösas genom omstart, kontakta servicedesk telefon nr 077-67 30 000 eller ank. 30 000, menyval 2.<br />Kontaktpersoner Region Skåne:<br />Anette Hansson/Annika Örn, Systemansvarig Obstetrix<br />Erika Esbjörnsson, Systemspecialist Obstetrix<br />Lovisa Björck, Systemspecialist Obstetrix<br />Birgitta E Nehlin, Verksamhetsansvarig Obstetrix<br />Lisa Rydell, Releasekoordinator<br /><br />Kontaktperson Tieto:<br />Emma Johansson, Releasekoordinator<br />
9135Uppgradering av Obstetrix2018-05-18 09:352018-05-18 09:35NejHelsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö, YstadObstetrix RGSkånes universitetssjukvård, Skånevård Kryh, Skånevård SundPlanerat
Driftstopp på Transfusionsmedicin (DoReMi) 23/5 19.30-23.30Planerad åtgärdIT-MTNej2018-05-23 23:3012246202018-05-23 19:30 Internt
Onsdagen den 23/5 har vi ett planerat driftstopp/datastopp på Transfusionsmedicin från 19.30 till 23.30 pga uppgradering av produktionsdatasystemet DoReMi.<br />DoReMi är inte tillgängligt mellan 19.30 och 23.30. <br />Transfusionsmedicinfönstret (DoReMi-webb) i Melior är inte tillgängligt under driftstoppet, m.a.o. ingen återrapportering eller kontroll av blodgrupp kan göras i Melior. <br /><br />Under tiden som uppgraderingen pågår är det viktigt att man låter datorerna vara igång samt håller DoReMi avstängt. Då kommer den nya versionen att installeras automatiskt.<br /><br />Vid problem efter uppgraderingen som inte kan lösas genom omstart, kontakta servicedesk 30 000, menyval 2.<br /><br />Kontaktpersoner:<br />Daniel Tennevi, Verksamhetsansvarig, 046-176644<br />Per Herx, Verksamhetsspecialist, 046-173160<br />Susanne Nilsson, Systemansvarig, 046-176141<br />Jane Lövgren, Systemspecialist, 040-337292<br /><br />Kontaktperson avdelning för digitalisering och IT:<br />Peter Åkerström, Releasekoordinator, 046-173927
9131Driftstopp på Transfusionsmedicin (DoReMi) 23/5 19.30-23.302018-05-16 16:592018-05-21 09:53NejAllaDoReMi, Doremi - webbAllaPlanerat
Driftstörning blodbeställningPlanerad åtgärdLabmedicinNej2018-05-23 23:302018-05-23 19:30 Internt
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.<br />Endast akuta prover analyseras.<br /><br />Under tiden kan analyser och beställningar av blodkomponenter förväntas ta lite längre tid än vanligt. <br />Vi ber därför våra kunder att skicka in icke akuta prover och beställningar i god tid då vi under datastoppet endast hanterar det som är akut.<br />Under denna tid kommer heller inte Transfusionsmedicinfönstret i Melior att fungera, m.a.o. ingen återrapportering eller kontroll av blodgrupp kan göras.<br />
9133Driftstörning blodbeställning2018-05-18 06:322018-05-18 07:54NejAllaAllaPlanerat
Servicefönster 1177 Vårdguiden på Telefon Planerad åtgärdIT-MTNej2018-05-24 16:002018-05-24 13:00 Internt
Tid:<br />24 Maj, 2018. Kl. 13:00 - 16:00<br /><br />Anledning:<br />Installation av ny säkerhetsuppdatering 1177 Rådgivningsstödet hos vår driftleverantör. <br /><br />Innehåll:<br />Aktiviteterna förväntas påverka tillgänglighet till Rådgivningsstödet. Störningen/ Frånkopplat läge kommer attuppstå och är beräknad till 2 gånger á 3 minuter, frånkopplat läge kan inträffa när som helst under servicefönstret.<br />Driftleverantören kan inte tala om exakt när dessa inträffar. Får man problem med inloggningen så ska man försöka några minuter senare. <br /><br />Skulle det trots allt bli ett större problem, så ska man anmäla det till Inera kundservice och då avbryter vi servicefönstret.<br /><br />Instruktioner om RGS hamnar i frånkopplat läge finns angivet på Portalen (https://start.vardrad.sjunet.org/)<br /><br /><br />Observera dock att det alltid under ett underhållsfönster finns en förhöjd risk för instabilitet eller andra oförutsedda driftstörningar.<br /><br />Miljö:<br />Produktionsmiljö.<br /><br />Påverkan:<br />Nationell påverkan. <br />
9137Servicefönster 1177 Vårdguiden på Telefon 2018-05-18 11:422018-05-18 11:42NejAllaSe beskrivningAllaPlanerat
Ny test koppling X-Tray och PASiSPlanerad åtgärdIT-MTNej2018-05-24 16:0012385402018-05-24 15:30 Internt
Förändringsarbete avseende kopplingen PASiS Worklist – X-Tray kommer att ske den 24 maj mellan kl. 15.30-16.00.<br /><br />Störningar kan förekomma.<br /><br />Undvik om möjligt att lägga in eller förändra bokningar i PASiS Worklist under denna tid<br />
9132Ny test koppling X-Tray och PASiS2018-05-17 14:132018-05-17 14:13NejAllaPASiS, Se beskrivningAllaPlanerat
Brandväggsuppgradering TCSPlanerad åtgärdIT-MTNej2018-05-30 20:0011916382018-05-27 18:00 Internt
Vår leverantör Telia (Cygate) behöver uppgradera våra brandväggar (central nätverksutrustning)<br /><br />Söndagen den 27/5 ca 18.15-18.30 kommer det att bli en kort störning många system i Region Skåne. I och med att brandväggarna är dubblerade kommer att bli ytterligare en kort störning den 30/5 ca 18.15-18.30.<br />Vi har varit i kontakt med SA(systemansvariga) för våra prioriterade system, och verksamheten kommer att testa av systemen efter störningen.<br />Systemen är:<br />Milou<br />PMO<br />Jourlisa<br />Patientliggaren<br />RS Ekg<br />Comprima<br />Orbit<br />SSO<br />Medspeech<br />E-arkiv<br /><br />Vid problem som inte avhjälps genom omstart av datorn ring Servicedesk på telefon 30 000 (externt 077-67 30 000) knappval 2. <br /><br />Kontaktperson på Cygate:<br />Anna Ekström<br />Kontaktperson på Tieto<br />Ulf Frykberg Change manager<br />Kontaktperson på Avdelningen för digitalisering och IT<br />Håkan Olsson Change Manager<br />Kaj Tiihonen Förvaltare Nät<br />Stefan Roos releasekoordinator
9134Brandväggsuppgradering TCS2018-05-18 09:132018-05-18 09:13NejNätverkPlanerat
Servicefönster Tjänsteportalen TEST 30 Maj 2018 07:30-08:30Planerad åtgärdIT-MTNej2018-05-30 08:3012102542018-05-30 07:30 Internt
Med anledning av kommande servicefönster i Tjänsteportal TEST vill vi informera om att servicearbete kommer äga rum onsdagen den 30 Maj 2018 mellan kl 07:30 och kl 08:30. Under denna tid kommer tillgången till Tjänsteportal TEST vara begränsad.<br /><br />I arbetet ingår installation av OS-uppdateringar från Microsoft på samtliga servrar. En generell översyn av servermiljön kommer att utföras.<br /><br />Påverkade System:<br /><br />Befolkningsregister<br />Patientliggaren<br />Paraplyportalen<br />Samtycke<br />Quality Management System (QMS)<br />Rehabgaranti GSF<br />
9089Servicefönster Tjänsteportalen TEST 30 Maj 2018 07:30-08:302018-04-11 15:072018-04-11 15:07NejAllaAllaPlanerat
Servicefönster Tjänsteportalen TEST 27 Juni 2018 07:30-08:30Planerad åtgärdIT-MTNej2018-06-27 08:3012102642018-06-27 07:30 Internt
Med anledning av kommande servicefönster i Tjänsteportal TEST vill vi informera om att servicearbete kommer äga rum onsdagen den 27 Juni 2018 mellan kl 07:30 och kl 08:30. Under denna tid kommer tillgången till Tjänsteportal TEST vara begränsad.<br /><br />I arbetet ingår installation av OS-uppdateringar från Microsoft på samtliga servrar. En generell översyn av servermiljön kommer att utföras.<br /><br />Påverkade System:<br /><br />Befolkningsregister<br />Patientliggaren<br />Paraplyportalen<br />Samtycke<br />Quality Management System (QMS)<br />Rehabgaranti GSF<br />
9090Servicefönster Tjänsteportalen TEST 27 Juni 2018 07:30-08:302018-04-11 15:162018-04-11 15:16NejAllaAllaPlanerat
Servicefönster Tjänsteportalen PROD 4 Juli 2018 07:30-08:30Planerad åtgärdIT-MTNej2018-07-04 08:3012102972018-07-04 07:30 Internt
Med anledning av kommande servicefönster i Tjänsteportal PROD vill vi informera om att servicearbete kommer äga rum onsdagen den 4 Juli 2018 mellan kl 07:30 och kl 08:30. Under denna tid kommer tillgången till Tjänsteportal PROD vara begränsad.<br /><br />I arbetet ingår installation av OS-uppdateringar från Microsoft på samtliga servrar. En generell översyn av servermiljön kommer att utföras.<br /><br />Påverkade System:<br /><br />Befolkningsregister<br />Patientliggaren<br />Paraplyportalen<br />Samtycke<br />Quality Management System (QMS)<br />Rehabgaranti GSF
9092Servicefönster Tjänsteportalen PROD 4 Juli 2018 07:30-08:302018-04-11 15:262018-04-11 15:26NejAllaAllaPlanerat

Problemutredningar ?

Innehållstyp
  
  
  
  
  
Berörd tjänst
  
Berörd verksamhet
  
Berört område
  
Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
  
  
Redigera
  
Beskrivning:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Det finns inga objekt att visa i den här vyn av listan Händelse.