Driftstörningar ?

  
Innehållstyp
  
  
  
  
  
Berörd tjänst
  
Berörd verksamhet
  
Berört område
  
Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
  
  
Redigera
  
Beskrivning:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Problem i funktionen schemaläggning i PASiSIT-MTNejRS2059964Driftstörning2017-09-14 15:00 Internt
Fortsatta problem I funktionen schemaläggning I PASiS. <br /><br />Felsökning pågår för att hitta åtgärder. <br /><br />Schemaläggning via batch rekommenderas, Batchkörningar har uppdaterats och körs en gång per timme.
8917Problem i funktionen schemaläggning i PASiS2017-09-29 12:442017-10-13 16:06Nej2017-10-20 16:00AllaPASiSAllaFelsökning pågår

Planerade åtgärder ?

  
  
Innehållstyp
  
  
  
  
  
Berörd tjänst
  
Berörd verksamhet
  
Berört område
  
Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
  
Redigera
  
Beskrivning:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Servicefönster Tjänsteportalen PROD 2017-05-03Planerad åtgärdIT-MTNej2017-05-03 08:309403912017-05-03 07:30 Internt
Med anledning av kommande servicefönster i Tjänsteportal PROD vill vi informera om att servicearbete kommer äga rum onsdagen den 3/5 – 2017 mellan kl 07:30 och kl 08:30. Under denna tid kommer tillgången till Tjänsteportal PROD vara begränsad.<br /><br />I arbetet ingår installation av OS-uppdateringar från Microsoft på samtliga servrar. En generell översyn av servermiljön kommer att utföras.<br /><br />Påverkade System:<br /><br />Befolkningsregister<br />Patientliggaren<br />Paraplyportalen<br />Samtycke<br />Quality Management System (QMS)<br />Rehabgaranti GSF<br />
8706Servicefönster Tjänsteportalen PROD 2017-05-032017-01-17 15:052017-05-03 08:17NejAllaAllaPlanerat
Nätverksarbete som påverkar Region SkånePlanerad åtgärdIT-MTNej2017-10-11 03:0010613882017-10-10 23:00 Internt
Tisdagen den 10/10 från 23.00 flyttas 2 DC(Domänkontrollanter) till det segmenterade nätet(AD-segment). Arbetet beräknas vara klart senast 03.00 den11/10.<br />Detta kan innebära att servrar som inte har rätt konfiguration och nyttjar AD-domänen kan sluta fungera. Detta gäller framför allt de servrar som vår driftleverantör inte har driftansvar för.<br />Det är gjort kontroller på de servrar som kan kontrolleras, på dessa ska inget avbrott ske.<br />Datorer som är levererade av vår driftleverantör och inloggning sker mot reg domänen kan påverkas av störningen. <br />Vid problem efter utfört arbete, som inte kan lösas genom omstart av datorn, vänligen kontakta servicedesk 30 000, menyval 2<br /><br />Kontaktpersoner på avdelningen för digitalisering och IT<br />Kaj Tiihonen Förvaltare nät, telefoni, brandväggar, säkerhet<br />Stefan Roos releasekoordinator<br />
8923Nätverksarbete som påverkar Region Skåne2017-10-03 07:532017-10-16 08:162017-10-16 08:15NejAllaNätverkAllaGenomförd
Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 12/10Planerad åtgärdIT-MTNej2017-10-13 03:009180672017-10-12 23:00 Internt
Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 12/10 och pågå tills samtliga av Region Skånes servrar har genomgått underhåll.  <br /><br />Melior kommer att vara tillgängligt under servicefönstret. Eventuellt kan det förekomma kortare perioder med längre svarstider.     <br /><br />Övriga system och applikationer kommer att drabbas av ett kortare avbrott när servrarna måste startas om.<br />
8689Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 12/102017-01-02 09:462017-10-16 08:172017-10-16 08:16NejAllaAllaGenomförd
QlikView - mindre uppgradering 16/10Planerad åtgärdIT-MTNej2017-10-16 19:0010981392017-10-16 17:00 Internt
QlikView inom Region Skåne kommer att genomgå en mindre uppgradering 16/10, kl 17-19. Under denna tid är det ej möjligt att arbeta i QlikView.<br /><br />Vid problem med QlikView efter detta planerade arbete vänligen kontakta IT servicedesk 30 000.<br /><br />Kontaktperson, avdelning för digitalisering och IT:<br />Mattias Johannesson, tf Systemansvarig
8928QlikView - mindre uppgradering 16/102017-10-09 14:312017-10-09 14:31NejAllaQlikViewAllaPlanerat
Uppgradering av ObstetrixPlanerad åtgärdIT-MTNej2017-10-17 21:0010377752017-10-17 17:00 Internt
Tisdagen 17/10 kl. 17:00 uppgraderas Obstetrix till version 2.16. Uppgraderingen bedöms pågå till ca 21:00. <br /><br />Under hela uppgraderingen är läsläge för Obstetrix aktiverat. För att få den nya versionen utskickad till datorn behöver Obstetrix vara avstängt på datorn. Observera att samtliga datorer behöver vara igång för att Obstetrix ska kunna installeras.<br /><br />Inför uppgraderingen ska man säkerställa att all dokumentation är sparad innan Obstetrix stängs ner.<br /><br />Mer detaljerad information som även innehåller uppgifter om nyheter, rättningar, etc. är utskickad till kontaktpersoner för Obstetrix inom respektive förvaltningar samt till berörda privata vårdgivare.<br />Vid problem som inte kan lösas genom omstart, kontakta servicedesk telefon nr 077-67 30 000 eller ank. 30 000, menyval 2.<br /><br />Kontaktpersoner i verksamheten:<br />Kryh Kristianstad Ida Öhrvik-Reckeweg 044-309 13 26<br />Kryh Ystad Anna-Karin Nilsson 0411-99 52 46<br />Sund Helsingborg Britta Johansson 042-406 22 00<br />SUS Lund Lina Jönsson 046-17 49 80.<br />SUS Malmö Catharina Jörnevi 040-33 34 12<br /> <br />Kontaktperson<br />Anette Hansson/Annika Örn, Systemansvarig Obstetrix<br />Carina Håkansson, Systemspecialist Obstetrix<br />Erika Esbjörnsson, Systemspecialist Obstetrix<br />Lovisa Björck, Systemspecialist Obstetrix<br />Birgitta E Nehlin, Verksamhetsansvarig Obstetrix<br />Lisa Rydell, Releasekoordinator<br /><br />Kontaktperson Tieto:<br />William Lindgren, Releasekoordinator<br /><br /><br />
8930Uppgradering av Obstetrix2017-10-11 07:192017-10-11 07:19NejAllaObstetrix RGSkånevård Kryh, Skånevård Sund, Skånes universitetssjukvård, Externa vårdgivarePlanerat
Servicefönster E-intygPlanerad åtgärdIT-MTNej2017-10-17 21:002017-10-17 19:00 Internt
Servicefönster hos Inera för E-intyg tisdag den 17 oktober, 2017 kl. 19:00-21:00 <br /><br />Det innebär att sjukintyg som skickas via Intygsmodulen under servicefönster får ett felmeddelande, men intygen kommer att gå iväg till försäkringskassan med automatik efter stoppet.<br />
8931Servicefönster E-intyg2017-10-11 09:582017-10-11 09:58NejAllaIntygsmodulAllaPlanerat
RSVPN uppdatering, seghetPlanerad åtgärdIT-MTNej2017-10-19 03:0010874542017-10-18 23:00 Internt
Uppgradering av RSVPN-tjänsten till ny version. <br /><br />Under uppgraderingen kan tjänsten ev upplevas något trögare än normalt.
8929RSVPN uppdatering, seghet2017-10-10 16:012017-10-10 16:01NejAllaRSVPNAllaPlanerat
Flytt av Melior (app-lager) till TLSPlanerad åtgärdIT-MTNej2017-10-20 00:309970592017-10-19 18:00 Internt
Torsdag den 19/10 mellan kl 20.00 – 00.30 kommer Melior att flyttas till nya serverplattformen TLS.<br /><br />Störningar i Melior kan förekomma under tiden arbetet pågår. <br /><br />Arbetet beräknas vara helt klart på fredag kl 00.30 <br /><br />Vid problem vänligen kontakta servicedesk på telefon 30 000 (externt 077-67 30 000)<br /><br />Kontaktpersoner<br />Fredrik Sanfridsson, Projektledare<br />Willie Luu, Releasekoordinator<br />Pia Ferhm, Systemansvarig<br /><br />Kontaktpersoner på Tieto<br />Philip Svensson, Teknisk projektledare<br />Ted Dÿring, Ansvarig tekniker<br />
8934Flytt av Melior (app-lager) till TLS2017-10-13 11:402017-10-13 11:40NejMeliorPlanerat
Årsservice på ett instrumént för allmän- och immunanalyserPlanerad åtgärdLabmedicinNej2017-10-23 16:008480512017-10-23 10:00 Internt
Risk för fördröjda provsvar från Klinisk kemi, p g a av instrumentservice på allmän- och immuninstrument. Vissa akuta prover kan analyseras på plats, andra akuta prover och rutin prover skickas till Klinisk kemi, Lund.<br /><br />Hematologi, koagulation, blodgas samt S-Calciumjon analyseras som vanligt. <br />
8935Årsservice på ett instrumént för allmän- och immunanalyser2017-10-16 16:402017-10-16 16:40NejLandskronaAllaPlanerat
Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 16/11Planerad åtgärdIT-MTNej2017-11-17 03:009180672017-11-16 23:00 Internt
Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 16/11 och pågå tills samtliga av Region Skånes servrar har genomgått underhåll.  <br /><br />Melior kommer att vara tillgängligt under servicefönstret. Eventuellt kan det förekomma kortare perioder med längre svarstider.     <br /><br />Övriga system och applikationer kommer att drabbas av ett kortare avbrott när servrarna måste startas om.<br />
8690Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 16/112017-01-02 09:502017-01-02 09:50NejAllaAllaPlanerat
Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 14/12Planerad åtgärdIT-MTNej2017-12-15 03:009180672017-12-14 23:00 Internt
Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 14/12 och pågå tills samtliga av Region Skånes servrar har genomgått underhåll.  <br /><br />Melior kommer att vara tillgängligt under servicefönstret. Eventuellt kan det förekomma kortare perioder med längre svarstider.     <br /><br /><br />Övriga system och applikationer kommer att drabbas av ett kortare avbrott när servrarna måste startas om.
8691Servicefönster för underhåll av servrar fr.o.m kl.23.00 Torsdagen den 14/122017-01-02 09:512017-01-02 09:51NejAllaAllaPlanerat

Problemutredningar ?

Innehållstyp
  
  
  
  
  
Berörd tjänst
  
Berörd verksamhet
  
Berört område
  
Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
  
  
Redigera
  
Beskrivning:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Det finns inga objekt att visa i den här vyn av listan Händelse.