Driftstörningar ?

  
Innehållstyp
  
  
  
  
  
Berörd tjänst
  
Berörd verksamhet
  
Berört område
  
Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
  
  
Redigera
  
Beskrivning:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Problem med Urisys - nya instrument är upphandladeLabmedicinNejDriftstörning2019-06-27 15:00 Internt
Avläs urintestremsa Combur 10 manuellt. Befintliga instrument byts ut, ersättningsinstrument är upphandlade<br /><br />Läs mer: <br />https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/upphandlingen-av-urininstrument-ar-klar/<br /><br /><br /><br /><br /><br />
9587Problem med Urisys - nya instrument är upphandlade2019-03-12 11:182019-06-27 15:12NejAllaMedicinsk service, Skånes sjukhus Nordväst, Skånes universitetssjukvård, Skånes sjukhus NordöstÅtgärd pågår

Planerade åtgärder ?

Problemutredningar ?