Information om RS drift- och krisinformation

RS Drift- och krisinformation

Region Skånes webbplats för drift- och krisinformation för driftstörningar som påverkar eller kan komma att påverka verksamheter inom Region Skåne.

Informationen riktar sig till alla medarbetare inom Region Skåne samt externa samarbetspartner.

Krisinformation

Krisinformationen avser här övergripande ledningsfunktionalitet. Löpande information om den aktuella pågående störningen finns i de flesta fall under Driftstörningar.

Krisinformationen avser mer omfattande störning i ett IT-system, elavbrott eller liknande. En kommande driftstörning kan t.ex. avse en vädervarning.

Driftinformation

Driftinformationen består av två typer av ärende:

 • - driftstörningar (incidenter)
 • - planerade åtgärder

  Driftstörningar (incidenter) är oförutsedda ej planerade avbrott i en tjänst, serviceleverans, mm. Information om störningen publiceras omgående.

  Planerade åtgärder är schemalagda arbeten som kan orsaka en störning i en specifik tjänst/tjänster. För IT-tjänster publiceras information sju dagar i förväg.
Driftområde

Driftinformationen delas upp på tre driftområden:

 • - IT/Telefoni

- Labmedicin
- Fastigheter/Serviceleveranser

Information om Fastigheter/Serviceleveranser kommer finnas med efter att Regionservice nya Kundcenter är på plats under hösten 2016.

Extern publicering

För tjänster som används av externa samarbetspartners publiceras driftinformation externt via:

 • - internetadressen http://driftinfo.skane.se
 • - Vårdgivarwebben med länken "IT Driftinformation Region Skåne"
 •  
 • Prenumeration på driftinformation finns endast på http://driftinfo.i.skane.se (kräver inloggning på Region Skånes nätverk.)
Ärendehanteringssystem Informationssystem för att stödja administration av driftsärenden. Region Skåne har olika ärendehanteringssystem för IT-ärenden, Fastighetsärenden, mm. Endast för ärenden med bredare verksamhetspåverkan publiceras information.
Ärende När Du ringer 30 000 (Servicedesk) skapas ett ärende i Region Skånes ärendehanteringssystem. Om flera personer rapporterar samma problem eller när störningen påverkar flera medarbetare så publiceras information om störningen.
Ärendenr Unikt nummer som identifierar ärendet i ärendehanteringssystem, t.ex. Ärendenummer, Changeordernummer, Arbetsordernummer.

Status

 

(Statusformuleringar kan röra både Ärendet och Åtgärder)

Statusen anger om ärendet är aktivt eller arkiverat. Möjliga statusvärden: Pågående, Avslutat, Planerat, Akut planerat.

 

För åtgärder kring driftstörningen används olika statusformuleringar, t.ex.:

"Störning identifierad, felsökning pågår"          

"Felsökning pågår"

"Åtgärd under införande"

"Bevakning pågår"

"Åtgärdad, inväntar verifiering" 

"Störning åtgärdad"    

Stor incident

 

Eskalering till Stor incident görs av Servicedesk för IT-tjänster när det finns risk att driftsstörningen inte löses inom avtalad servicenivå eller har stor påverkan på verksamheten eller risk för patientsäkerhet.
Prenumeration

Vid publicering av ärenden skickas automatiskt email/sms till personer som valt att prenumerera på driftinformation.

Alla medarbetare och externa som finns med i Skånekatalogen, och kan logga in på Region Skånes nätverk, kan själva prenumerera på driftinformation via formuläret under fliken Prenumerera (på http://driftinfo.i.skane.se)

Servicedesk Publicerar information om driftstörningar (incidenter) inom IT/Telefoni.
Kundcenter Publicerar information om driftstörningar (incidenter) inom Fastigheter/Serviceleveranser.
RS Kommunikatör Publicerar information om driftstörningar (incidenter) inom Labmedicin.
AKS och Presstjänst Publicerar Krisinformation.
RS releasekordinatorer Publicerar information om planerade åtgärder.
Arkiv Alla publicerade ärenden som inte längre är aktuella flyttas till Arkiv, 24 timmar efter det de avslutats.
   

 

Felanmälan Görs via 30 000.
Berörd tjänst Berörda tjänster kan vara IT-system, applikationer, elförsörjning, gas, serviceleveranser, mm.
Beräknad sluttid Tid för när störningen beräknas åtgärdad.